МОДЕЛ

Маргот 14 KW

Изведба

Воздушна печка на пелети со издувен систем
Горен или заден издув

Основни информации

Покривање
Обоен челик за висока температура

Функции
• Температурна сонда
• дневен/неделен тајмер
• Лесно за чистење

Colors
  • Црвена
  • Црна
  • Бела

Технички Карактеристики

Димензии
419х544х1016 (мм)

Тежина
93 кг

Капацитет на резервоар
12 кг

Дијаметар на издув
Ø 80 мм

Дијаметар на (Канализирање)
Ø 60 мм

Ефикасност
>87 %

Потрошувачка на ел. енергија/час
59-264 W

Затоплување
340 м3

Потрошувачка на пелети/час
0,99-2,88 кг/час

Глобален термален капацитет
>87 %

Повеќе за Маргот

Можете да бирате помеѓу издуви

Опција 1
Преден топол воздух (2 вентилатори)
Преден топол воздух (1 вентилатор)

Опција 2
Преден топол воздух (1 вентилатор)
Заден топол воздуг (1 вентилатор канализирање)
и издув (1 вентилатор)