MODEL

Исланда 10 KW

Изведба

Воздушна печка на пелети со издувен систем
Горен или заден издув

Основни информации

Покривање
Обоен челик за висока температура

Функции
• Температурна сонда
• дневен/неделен тајмер
• Лесно за чистење

Боја
  • Црвена
  • Црна
  • Бела

Технички Карактеристики

Димензии
394x405x870 (mm)

Тежина
71 kg

Капацитет на резервоар
10 kg

Дијаметар на издув
Ø 80 mm

Дијаметар на (Канализирање)
Ø 60 mm

Ефикасност
10 kW

Потрошувачка на ел. енергија/час
59-141 W

Затоплување
220 m3

Потрошувачка на пелети/час
0,65-1,95 kg/h

Глобален термален капацитет
>90 %

Повеќе за Исланда

Можете да бирате помеѓу издуви

Опција 1
Преден топол воздух (2 вентилатори)
Преден топол воздух (1 вентилатор)

Опција 2
Преден топол воздух (1 вентилатор)
Заден топол воздуг (1 вентилатор канализирање)
и издув (1 вентилатор)