МОДЕЛ

Аличе 18KW, 21KW, 25KW

Изведба

Воздушна печка на пелети со издувен систем
и систем за парно греење.
Во печката се вклучени:
Експанзионен сад
Цирклуаторна водна пумпа

Основни информации

Покривање
Обоен челик за висока температура.

Функции
• Температурна сонда
• дневен/неделен тајмер
• Лесна за чистење

Бои
  • Црвена
  • Црна
  • Бела
  • Беж

Технички информации

Модел 18 KW

Димезнии
520x600x1145 (mm)

Тежина
180 kg

Капацитет на резервоар
30-35 kg

Дијаметар на издув
Ø 80 mm

Ефикасност
92,8 %

Номинална излезна топлина
17.3 KW

Модел 21KW

Димезнии
520x600x1145 (mm)

Тежина
180 kg

Капацитет на резервоар
30-35 kg

Дијаметар на издув
Ø 80 mm

Ефикасност
92,3 %

Номинална излезна топлина
20,0 kW

Модел 25KW

Димензии (PxLxH)
520x600x1145 (mm)

Тежина
180 kg

Капацитет на резервоар
30-35 kg

Дијаметар на издув
Ø 80 mm

Ефикасност
91,8 %

Номиунална излезна топлина
22,4 kW

Пвеќе за Аличе

Alice печката содржи експанзионен сад и
цирклуаторна водна пумпа